عکاسی صنعتی
عکاسی پرتره

از بارزترین شاخه های عکاسی،عکاسی پرتره که در حقیقت همان عکاسی از چهره شخص میباشد بسیار کاربردی است و بسیار از اشخاص طرفدار آن میباشند به منظور ثبت لحظات خود با خانواده  و دوستان که در اینجا هم با در نظر گرفتن تکنینک های عکاسی از قبیل رنگ و نور و کادر و... بهترین تصویر ارائه میگردد.در عکاسی پرتره در حقیقت تنها چهره شخص در تصویر برجسته است به گونه ای که کل زمینه پشت تصویر فید میشود یا به عبارت دیگر محو میگردد و این امر جذابیت آن عکس و چهره را نیز چندین برابر مینماید.عکاسی پرتره نیز دارای انواعی از قبیل :پرتره هنری ،پرتره تمام قد ،پرتره از چهره و پرتره تبلیغاتی و ... نیز میباشد.و فاصله لنز تا سوزه در عکاسی پرتره به خاطر بار روانی که لنزهای واید دو برابر فاصله نرمال میباشد و بخاطر کاهش عمق میدان دید از 4 برابر نرمال کمتر میباشد.

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 4.7 از 5 توسط 100 بازدیدکننده