عکاسی از سوله و کارخانه 
امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 4.7 از 5 توسط 100 بازدیدکننده

دیگر موارد در گروه عکاسی از کارخانجات و مجتمع ها