مزایا و مشکلات عکاسی

حال به ذکر برخی از معایب و فواید حرفه عکاسی میپردازیم.حسی را که یک عکاس هنگام  ثبت یک لحظه یا همان ثبت عکس دارد را نمیتوان نادیده گرفت بسیار تجربه لذت بخشی میباشد.

شاید بتوان گفت که بزرگترین مزیت  حرفه عکاسی تنوع زیاد این شغل و جذابیتی است که برای عکاس هر روز وجود دارد که با ثبت تصویر و لحظات شیرین آن را برای ایندگان به یادگار میگذارد.

با وجود این همه لذت و شیرینی که این شغل دارد بایستی به خاطر داشت که عکاسی سختی های خاص خودش را دارد عکاس بایستی برای عکاسی امکانات و ابزار های بزرگی را برای فواصل مکانی طولانی با خود حمل کند و در شرایط جوی خوب یا بد یا در شرایط خطرناک یا ایمن بایستی کار نمایند.مثلا گاهی عکاس بایستی تصویرهای نابی را از حیواناتی که در طبیعت هستند تهیه نماید که این امر ریسک پذیر بوده و ممکن است که به حوادث ناخوشایندی منجر گردد که باز با این همه تجربه منحصر به فردی را برای عکاس رقم میزنند.

پس از مشکلات عکاس به موارد ذیل میتوانیم اشاره نماییم :

  • این که عکاس در کشور ما از مرتبه و جایگاه شغلی مشخصی برخوردار نیست
  • پایین بودن درآمد عکاس با توجه به سختی و زحمتی که برای این کار میکشد
  • این که عکاس حق کپی رایت را ندارد
  • در نظر نگرفتن مکان مناسب و تسهیلات کافی برای عکاس در واقع عدم حمایت از عکاس