وظایف عکاس

تکالیفی که برای عکاسی که در این حرفه به شکل تخصصی عمل مینماید عبارتند از :

عمومی یا اجتماعی – که این وظیفه در دایره تصویر برداری از مراسم نیز جای دارد
تبلیغاتی و انتشاراتی – در اینجا وظیفه عکاس تهیه عکس های ژورنالی و نیز عکسهایی برای تبلیغات میباشند
مد- عکاسی از نمونه های جدید پوشاک برای تبلیغ در مجله های مد
شرکتی ( صنعتی یا تجاری) – ثبت تصویر بمنظور تبلیغات کالا و خدمات
علمی یا پزشکی – عکاس صنعتی در این زمینه هم برای تهیه بروشور و کاتولوگ های پزشکی در خصوص فعالیت پزشک نیز فعالیت مینماید.