وظایف عکاس

تکالیفی که برای عکاسی که در این حرفه به شکل تخصصی عمل مینماید عبارتند از :

عمومی یا اجتماعی – که این وظیفه در دایره تصویر برداری از مراسم نیز جای دارد
تبلیغاتی و انتشاراتی – در اینجا وظیفه عکاس تهیه عکس های ژورنالی و نیز عکسهایی برای تبلیغات میباشند
مد- عکاسی از نمونه های جدید پوشاک برای تبلیغ در مجله های مد
شرکتی ( صنعتی یا تجاری) – ثبت تصویر بمنظور تبلیغات کالا و خدمات
علمی یا پزشکی – عکاس صنعتی در این زمینه هم برای تهیه بروشور و کاتولوگ های پزشکی در خصوص فعالیت پزشک نیز فعالیت مینماید.


Aesthetics to rolex replica improve the new replica watches generation, will pay attention to replica rolex look, some people on the back of rolex replica watches the watch movement has a can not extricate themselves love, in order to meet this demand, many brands have done back through the table.