عکاسی صنعتی و وضعیت آن در جهان چگونه می باشد ؟

میدانیم که تکنولوزی هر روزه دارای پیشرفت است و با سرعت بالایی در حال رشد و گسترش میباشد به گونه ای که رقابت بسیار زیادی را میان کشورها بوجود آورده است به همین دلیل امروز طرق گوناگونی بمنظور نشان دادن این رشد و پیشرفت تکنولوژی و رشد کسب و کار وجو دارد که موثرترین آنها بازاریابی.میباشد

در حال حاضر  دانشمندان سعی بر این دارندتا فاصله های بین مردم تا نهایت ممکن کم نمایند انسانها همیشه بدنبال کم نمودن فاصله بینم یکدیگر بوده اند تا بر این اساس بتوانند خود را بهتر به دیگران نشان دهند به همین دلیل است که همیشه از ابزار ارتباطی از جمله  پیامک و تلفن و اینترنت نیز بهره برده اند تا خود را به کل جهان معرفی نمایند و معروف گردند زیرا اعتبار رکن اساسی برای موفقیت در کسب و کار نیز بشمار میرود.

بنابراین کم کم انسان ها به عکاسی روی آوردند تا با عکسبرداری از محصولات خود و انتشار آنها در فضاهای اجتماعی خود را به جهان نشان داده و اعتبار و شهرت کسب نمایند پس عکاسی صنعتی یکی از طرق کسب اعتبار میباشد  که سبب کم شدن فصله بین مردم و برقراری ارتباط موثر بین آنها در این دنیای کسب و کار نیز میباشدعکاسی صنعتی امروزه در کلیه دانشکده های جهان آموزش داده شده و مدرکی مجزا برای آن نیز در نظر گرفته شده است