عکاسی صنعتی در روابط عمومی

همانطور که گفتیم عکاسی صنعتی در واقع شاخه ای از این حرفه یا همان هنر میباشد که عکاس وظیفه خود را تنها در ثبت تصویری کامل از محصول یا کالا با کیفیت بالا و مرغوب میباشد که در اینجا با بهره گیری از امکانات و نور کافی به این هدف نیز دست میابد.پس یک عکاس صنعتی در اولین تکلیفی را که دارد ثبت تصویری واضح از یک محصول و نمایش آن کالا از زوایای متفاوت و در واقع این هدف آن چیزی میباشد که روابط عمومی نیز به آن احتیاج میابد.حال عکاس صنعتی با استفاده از خلاقیت خود در طراحی دکورهای خاص و ساده که با کارایی آن کالا یا عکس هماهنگ میباشد خاصیت کاربردی را به ان عکس داده که سبب میشود ان عکس برای بیننده جذابیتی دو چندان را نیز دارا باشد پس خلاقیت و ایده های یک عکاس صنعتی در اعطای جذابیت به تصویر محصول نیز امری دارای حائز اهمیت میباشد.

پس آشنایی با عکاسی صنعتی سبب این میشود جامعه یا بهتر است بگوییم روابط عمومی که وظیفه اش تهیه کاتولوگ و بروشور میباشد خود را در فوتوژورنالیسم محصور نداند چرا که برای تهیه کاتولوگ، با توجه به این که امروزه همه چیز به دنیای وب راه یافته است نیز به عکس نیازمندند،نیز به عکاسی صنعتی نیازمند باشیم