آشنايی با عکاسی و کاربردهای آن

امروزه با توجه به پیشرفتی که شغل عکاسی شاهد آن بوده آن را به شاخه های گوناگونی دسته بندی کرده اند یکی از شاخ های عکاسی عکاسی از چهره است که عکسهای شناسنامه و عکسهایی که از هنرمندان میبینید جزء این عکسها به حساب می آیند عکاسی از چهره ممکن است که در خیابان یا محل کار یا در خانه و حتی در مواردی در خیابان انجام گردد

عکاسی مستند : این شاخه از عکاسی از مطرح ترین شاخه های عکاسی بشمار میرود.عکاسی های مستند از طبیعت و حیات وحش ،عکاسی از اجتماع و  مستند نگاری  از شاخه های عکاسی مستند میباشند.

عکاسی معماری : که این عکاسی شامل عکاسی از بناهای تاریخی و ساختمان و مناره ها میباشد. 

  • عکاسی مد و تبليغات : که این عکاسی نقش بسزایی را در اقتصاد دارد و شامل عکسهای تبلیغاتی میباشد.که این شاخه از عکاسی به دانش و حرفه بالایی نیاز دارد.
  • عکاسی سينما و تئاتر 
  • عکاسی نجومی
  • عکاسی به عنوان هنر  و بسیاری از شاخه های دیگر که ما مختصری از آنها را برای شما آوردیم


Aesthetics to rolex replica improve the new replica watches generation, will pay attention to replica rolex look, some people on the back of rolex replica watches the watch movement has a can not extricate themselves love, in order to meet this demand, many brands have done back through the table.