لنز مناسب برای عکاسی صنعتی

لنز استاندارد(لنز نرمال)

 تصویری که میگیرد با چیزی که انسان می بیند مطابقت دارد، و برای بیننده عکس بسیار طبیعی به نظر می آید. این لنز بین لنز تله فوتو و لنز واید قرار می گیرد، که به ترتیب تصاویر غیر طبیعی بزرگ نمایی و کوچک نمایی شده ایجاد می کنند.

لنزهای استاندارد یک زاویه دید حدود ۵۰ تا ۵۵ درجه مورب دارند. این تقریبا مانند زاویه ای است که چشم انسان می تواند به راحتی ببیند، که به همین دلیل است که یک پرسپکتیو طبیعی ارائه می دهند.لنزهای نرمال، لنزهای همه منظوره عالی هستند، و می توانند برای عکاسی از همه چیز، از پرتره های کلوزآپ گرفته تا مناظر مورد استفاده قرار گیرند. آنها معمولا لنزهای بسیار سریع هستند، که آنها را برای عکاسی در محیط داخلی و کم نور عالی می کند.

تعریف تکنیکی لنز استاندارد

لنزی است که فاصله کانونی آن تقریبا مطابق با قطر یا فیلم یا سنسور تصویر باشد. برای یک دوربین استاندارد فول فریم ۳۵ میلیمتری، این لنز یک فاصله کانونی حدود ۴۳ میلیمتر می دهد.

در واقع، فاصله کانونی واقعی انتخاب شده توسط تولیدکنندگان معمولا کمی طولانی تر از این است. برای یک سنسور ۳۵ میلیمتری، ۵۰ میلی متر متداول ترین لنز استاندارد است، اگرچه برخی از شرکت ها لنزهایی می فروشند که به فاصله کانونی ۴۳ میلی متر نزدیک تر هستند.

لنز صنعتی

ضریب برش 

از آنجا که فاصله کانونی «ایده آل» به اندازه سنسور بستگی دارد، دوربین هایی که کمتر از فول فریم هستند، به لنزهایی با فاصله های کانونی کمتر نیاز دارند. به عنوان مثال، دوربینی با ضریب برش ۱٫۵x به لنزی نیاز خواهد داشت که ۱٫۵ برابر کوتاه تر از ۵۰ میلیمتر استاندارد باشد. تعدادی از تولیدکنندگان لنزهای استاندارد ۳۵ میلیمتری را برای برآوردن این نیاز تولید می کنند.

محبوبیت

اکثر دوربین های SLR قبلا به طور کامل با یک لنز استاندارد فروخته می شدند . این لنزها بسیار متنوع و ارزان بودند و استفاده از آنها رایج بود، و اکثر عکاسان با یکی از آنها کارشان را شروع می کردند.