آموزش ژست گرفتن در عکاسی

ژست گرفتن در عکاسی نمی تواند چيزي جز زبان بدن باشد. انگشتي كه جايي را نشان مي دهد، شانه هاي افتاده، سر پايين و... هر كدام مي تواند بيانگر حالت ها و خصوصيات شخصيتيافراد باشد. اصولا دز ژست گرفتن سوژه را عكاس دیده و كنترل خواهد کرد و بايد به سوژه خود آموزش دهد چگونه احساسات خود را در تصوير به نمایش بگذارد.

 فردي که اعتماد به نفس بالایی دارد با شانه هاي خميده و سر پايين نمي ايستد. آنها راست مي ايستند و چهره اي دارند كه كه انگارنسبت به زندگي شور و هيجان زيادي دارند. فردي كه ساكت و گوشه گير است به راحتي در وسط خيابان نمي تواند  برقصد ولي كسي كه پر انرژي و پر حرارت باشد هنگامي كه صداي موسيقي را بشنود به صورت غیر ارادی از جايش بلند شده و شروع به حركت خواهد کرد.

قسمت های مختلف بدن هر فرد حرف هاي زيادي در رابطه با شخصيت او بيان مي كند به خصوص اگر هر كدام از آنها در موقعيت درست قرار بگیرند. شما به عنوان عكاس چهره بايد بتوانيد هر عضو بدن را در جاي مناسب قرار داده و دانش خود را در مورد زبان بدن تقويت كنيد.

در اينجا در رابطه با بعضي از اصول كلي در آموزش ژست گرفتن در عکاسی، مطالبی را بیان خواهیم کرد.شما  با استفاده از تركيبي از آنها می توانید عكس هاي متفاوت و خاص تری بگیرید و تاثير اين حركت ها را در عكس هاي خود مشاهده کنید. به مرور متوجه خواهید شد عكس هايي که می گیرید با شما حرف می زنند.

در رابطه با  ژست گرفتن در عکاسی عوامل زیر تاثیر به سزایی دارند:

نقش دست ها 

انگشتان دختران بايد بلند و زيبا باشد.پس باید طوری عکس بگيريد كه در آن انگشت ها باز بوده تا كشيده تر به نظر برسد.

دست هاي پسران و آقايان بهتر است نيمه بسته باشد انگار سنگي به دست گرفته اند.

نقش پا ها 

اگر ران ها با فاصله ازهم قرار بگیرند نشان دهنده قدرت می باشند.

به پاها زاويه هاي مختلفی بدهيد يا يكي از آنها را در بلندي مثل پله  بگذارید، در اين صورت می توانید مقياس بهتري از عمق داشته باشید.

 

 

نقش بازو و ساعد

در هنگام ژست گرفتن در عکاسی خميدگي دست ها از آرنج بيانگر احساس راحتي شخص می باشد.

اگر دست ها را، راست و كشيده قرار دهید، احساسي از رسميت و خشونت را در عکس نشان خواهید داد.

 

نقش سر و چانه

اگر سر كمي به عقب متمايل باشد معمولا باعث می شود به چاشني شرارت عكس هاي شما افزوده شود. البته  اين وضعيت در هر شرايطي قابل استفاده نیست و بهتر است قبل از استفاده از آن خوب فكر كنيد.

اگر سر را به سمت بالا بگيريد طوري كه از شانه ها فاصله زيادي داشته باشد احساس طنز و سبكي به سوژه شماخواهد داد.

اگر سر را پايين نگه داريد تا به شانه هاي نزديك تر شود بيانگر قدرت و جايگاهي خاص می باشد. به خصوص اگر از بالا عكس بگيريد اين وضعيت پر رنگ تر به نظر می رسد.

نقش ساق پا

ساق ها اگر از هم جدا  قرار بگيرند احساس قدرت را القا خواهد داد.

وقتي فرد ايستاده باشد يكي از ساق هاي سوژه بايد وزن او را نگه دارد و ساق پاي ديگر به سمتي يا به جلو  متمایل گردد و حتي مي توانيد پشت پاي ديگر مانند رقصنده هاي باله قراردهید.

 

نقش شانه ها

بهتر است برای ژست گرفتن در عکاسی  شانه ها در يك سطح قرار نداشته باشد.

شانه هاي پر كه از بالا ديده شوند بيانگر قدرت خواهند بود.

نقش مفاصل

خم کردن مفاصل يك قانون كلي درعکاسی می باشد.تفاوتی ندارد مفصل زانو، آرنج، مچ و يا هر مفصل ديگري كه مي خواهد باشد اين قانون درباره آن صادق خواهد بود.

نقش باسن

دختران و خانم ها اگر می خواهند در ژست های عکاسی  قدشان کشیده تر دیده شود بهتر است كمي باسن خود را به جلو متمایل کنند.