سرعت شاتر در عکاسی چگونه باشد؟

به وقفه زمانی باز شدن شاتر دوربین و وارد شدن نور به داخل دوربین برای گرفتن یک عکس سرعت شاتر در عکاسی نیز گفته می شود. جنس استفاده شده برای شاتر پلاستیک است. سرعت شاتر در عکاسی نقش مهمی دارد. با استفاده از سرعت شاتر در عکاسی می توان حرکت، ثابت کردن را نشان داد. حرکت های شاتر در عکاسی تقریبا دارای  پیچیدگی می باشد. مقدار نوری که در گرفتن یک عکس نیاز هست، سرعت شاتر آن را مشخص می کند. کند بودن و یا شدت سرعت شاتر می توانند مشخصه این موضوع باشد.

 

 سرعت شاتر در عکاسی

سرعت شاتر پایین یا کند

در صورتی که برای عکاسی  شرایط ثابت و ساکن وجود دارد، می توان با سرعت شاتر به اندازه 1/60 ثانیه تنظیم کرد. این سرعت شاتر کم و یا پایین  به منظور این است که در حین عکس گرفتن لرزش ایجاد نشود. در این شرایط با سرعت 1/15 ثانیه هم می توان سرعت شاتر را تنظیم نمود. در مواردی که از سرعت شاتر پایین در عکاسی استفاده شود باید از 3 پایه استفادهه کرد؛ چرا که استفاده  کردن از 3 پایه در این موارد باعث کاهش احتمال لرزش می شود. 

سرعت شاتر با شدت زیاد یا بالا

از سرعت 1/250 به بالا شدت سرعت شاتر در عکاسی زیاد می شود. در سرعت بالای شاتر در گرفتن عکس امکان لرزش دوربین بسیار کم بوده و با استفاده از این سرعت قادر خواهیم بود حرکات تند تصویر را ثابت نشان دهیم. ما برای استفاده از سرعت شاتر بالا لنزی برای دوربین خود لازم داریم که دارای شفافیت زیادی باشد. در شرایطی که در فضایی بدون نور کافیی می خواهیم عکاسی کنیم، می توانیم از دیافراگم بالا نیز استفاده نماییم.

سرعت شاتر در عکاسی

همانطور که نقص سرعت شاتر در عکاسی به صورت کند، احتمال تکان خوردن می باشد؛ نقص و ایراد  درسرعت شاتر با شدت زیاد  به دلیل اینکه زمان بیشتری به نسبت برای عکس گرفتن نیاز دارد، این احتمال است که در زمان عکس گرفتن سوژه ای که در حال حرکت است از دید دوربین خارج شده و از دست برود. به منظور جلوگیری از این اتفاق می توان باید در زمانن گرفت عکس با سرعت شاتر با شدت زیاد، با یک چشم در چشمی دوربین نگاه کرد و با یک چشم دیگر  به بیرون و به سوژه نگاه کرد. 

اندازه گیری کردن سرعت شاتر

در سرعت شاتر در عکاسی، زمان مورد نظر برای دریافت نور را با ثانیه اندازه گیری می کنند. در بعضی از دوربین ها سرعت شاتر را باید به صورت دستی تنظیم کرد اما بیشتر دوربین های جدید به شکل اتوماتیک تنظیم می شود. در یکسری از دوربین ها می توان هم به صورت اتوماتیک و هم به شکل دستی زمان دریافت نور را تنطیم کرد.