اصول مهم ترکیب بندی در عکاسی

برای کسانی که به تازگی عکاسی را شروع کرده اند، باید بدانندکه ترکیب بندی و رعایت اصول آن در عکاسی از اهمیت زیادی برخوردار است. ترکیب بندی در عکاسی اگر اصولی انجام شود، باعث ببیندگان را به خود جذب می کند و این می تواند در کار شما بسیار موثر واقع شود. ترکیب بندی در عکاسی یعنی شما می خواهید بر چه اساسی کادر بندی نمایید. برای شروع کار مهم ترین چیزی که شما باید آن را فرا بگیرید، ترکیب بندی در عکاسی نیز می باشد.

قانون یک سوم

قانون یک سوم کار آیی بسیار زیادی در عکاسی دارد. با استفاده از این قانون می توان میان پس زمینه و سوژه عکاسی خود یک هماهنگی و بالانسی ایجاد کرد. به کار بردن قانون یک سوم به عنوان یکی از اصول ترکیب بندی در عکاسی می تواند کمک شایانی در رابطه با در کیفیت و طبیعی نشان دادن عکس به عکاس نماید. معمولا در بیشترین جایی که از این قانون استفاده می شود، مصاحبه های تلویزیون است.

ترکیب بندی در عکاسی

قانون مثلثی

بهترین و موثرترین اصل ترکیب بندی در عکاسی قانون مثلثی می باشد. با استفاده از این قانون می توان در عکسی می گیرید، بی ثبات بودن و یا ثبات موجود در عکس را به نمایش گذاشت. بیشتر عکاسان حرفه ای از این اصل در کار خود به منظور زیباتر شدن اثر خود استفاده می کنند.

وزن بصری

وزن بصری را به عنوان یکی از اصل های مهم ترکیب بندی در عکاسی را می توان خیلی جلوتر و بالاتر از اندازه و ساز یک سوژه عکاسی دانست. وزن بصری یعنی قسمتی از عکس که بیننده محو تماشای آن و تامل در آن نیز می شود. با به کارگیری از این اصل و در صورت موفق بودن در انجام آن قادر خواهید بود بیننده را به سمتی که می خواهید بکشانید.

 

ترکیب بندی در عکاسی 

تو در تو

با استفاده از این اصل می توان بیینده را به سمتی که عکاس می خواهد راهنمایی و هدایت نمود. با به کار بردن اصل تو در تو منظور عکس را به صورت بسیار عمیق به بیننده آن نیز نشان داد. اگر شما  سی و سه پل اصفهان را از بغل عکس بگیرید، می توانید با این حرکت چشم تمام بینندگان را به قسمت تو در توی پل هدایت کنید.

مسیر نگاه کردن سوژه

انتخاب مسیر در عکاسی یکی از مهم ترین نکات و اصول ترکیب بندی در عکاسی می باشد. با به کار بردن مسیری مناسب در عکاسی می توانید اثر بسیار زیادی بر روی بیننده خود بگذارید. به طور مثال زمانی که می خواهید از کسی که نگاه تاثیر گذاری در عکس و بیننده آن دارد عکس بگیرید باید به مسیر نگاه او نیز توجه نمایید. نباید در عکس سوژه به صورت مستقیم به عکس نگاه کند در این صورت به طور کاملا غیر ارادی بیننده کل وقت خود را برای آن صرف می کند. بهتر است برای رعایت این اصل نگاه سوژه عکس به قسمت دیگری از کادر باشد.