مقاله عکاسی

افرادی که می خواهند حرفه عکاسی را دنبا کنند و در آن به موفقیت و مهارت دست یابند باید بدانند که زمان زیادی برای این کار نیاز خواهند داشت. این امر می تواند سالها زمان بر باشد ولی میل و ذوقی که ان افرادبرای پیشرفت و دنبال کردن عکاسی دارند، می تواند گذر زمان را برای آنها سریع تر کند. اگر تصمیم به این کار گرفته اید و می خواهید زمان را برای پیشرفت در این راه کوتاه تر کنید مب توانید با رعایت بعضی از اصول مهم در عکاسی به موفقیت ها و مهارت های فراوانی دست یابید. از این رو ما در این مقاله عکاسی برخی از این اصول را در اختیار شما قرار خواهید داد.

عکاسی در ساعت طلایی 

مهمترین نکته در عکاسی که می تواند در کیفیت کار شما بسیار تاثیر گذار باشد نور است که می تواند در خلق یک عکس بسیار موثر واقع شود. ار این رو بهتر است برای عکاسی بهترین ساعت روز را در نظر بگیرید. خالی از لطف نیست اگر بدانید که ساعت های طلایی برای گرفتن یک عکس زیبا و با کیفیت 1 ساعت پیش از غروب آفتاب و 1 ساعت بعد از طلوع خورشید نیز می باشد که می تواند در خلق یک عکس معجزه ای برای شما به وجود آورد. نور قادر خواهد بود در عکس شما احساس زندگی را نمایان کند.

 مقاله عکاسی

 ترکیب بندی 4 گوشه

ترکیب بندی در عکاسی از روش بسیار راحتی انجام می شود. با به کار بردن اصل ترکیب بندی 4 گوشه می توانید به سوژه های عکس خود نوع دیگری نگاه کنید.  برای این کار می تواند زمانی که در چشمی دوربین نگاه می کنید و سوژه عکاسی خود را در کادری با 4 گوشه ببینید و از هر قسمت جداگانه عکس بگیرید. بهتر است برای زیباتر شدن عکس سوژه مورد نظر را در وسط بگذارید. در این مقاله عکاسی ترکیب بندی می تواند با اهمیت باشد.

عکاسی با روش حلقه فیلم 

دوربین های آنالوگ می تواند شما را در گرفتن عکس محدود کند. با استفاده از این دوربین ها شما تنها 24 یا نهایتا 36 عکس می توانید داشته باسید. این امر باعث می شود که شما در گرفتن عکس دقت بیشتری داشته باشید. در صورتی که دوربین آنالوگ ندارید و برای عکاسی از دوربین دیجیتال استفاده میکنید توصیه ما در این مقاله عکاسی به شما این است که خود را مجاب به گرفتن فقط 24 عکس کنید. این اصل می تواند کار عکاسی شما را خاص تر کند.

مقاله عکاسی 

آموزش عکاسی به فرد دیگری

اگر بتوانید عکاسی را به فرد دیگری آموزش دهید، قادر خواهید بود که مفاهیم مهم در رابطه با عکاسی را در حافظه و ذهن خود واضح تر و ساده تر کنید. آموزش دادن و در اختیار گذاشتن اطلاعاتی که در رابطه با این کار دارید می تواند انرژی مثبت و احساس رضایت را در شما ایجاد کند. اعتماد به نفس شما در کار عکاسی افزایش خواهد یافت و این امر کمک زیادی به شما میکند تا بتوانید بهترین تصاویر را خلق کنید.