عکاسی با موبایل

امروزه همه دوربین هایی که در ساخت موبایل ها استفاده می شود با کیفیت و دیجیتال است. دوربین هایی که در ساخت موبایل ها استفاده می شود هر روزه رو به پیشرفت می باشد و می توان گفت یکی از دوربین های دیجیتال خوب خواهد بود. عکاسی با موبایل امروزه در بین مردم بیشتر رایج شده است. عکس هایی که با موبایل گرفته می شود می تواند با همه عکس هایی که با استفاده از دوربین های دیجیتال گرفته می شود، رقابت کند و این می تواند بستگی به مهارت شما داشته باشد. البته باید این را هم در نظر گرفت که همه موبایل ها دارای دوربین مناسبی برای عکاسی نیستند و همه آنها کیفیت بالایی ندارند. عکاسی با موبایل هم مانند عکاسی با دیگر دوربین ها نیاز به تجربه و آگاهی هایی دارد. ما در رابطه با عکاسی با موبایل توصیه هایی را در اینجا برای شما در نظر گرفته ایم. این توصیه ها به شرح زیر است. 

نور مناسب برای عکاسی با موبایل

در عکاسی با موبایل  باید برای گرفتن عکس از سوژه نور کافی را در نظر بگیرید. نور می تواند به عکسی که شما با موبایل خود میگیرید، کیفیت زیادی بدهد. توصیه ما به شما این است در مکان هایی که دارای نور مناسب و خوب می باشد عکاسی کنید. این امر می تواند به واضح تر بودن عکس شما کمک شایانی نماید. در مواردی که می خواهید در خانه با موبایل عکس بگیرید سعی کنید چراغ ها را روشن نمایید ولی بعد از گرفتن عکس برای اینکه تاثیرات رنگها بر روی عکس را درست کنید باید  تراز سفیدی را به کار بگیرید.

عکاسی با موبایل

فلاش دوربین موبایل می تواند در واضح بودن تصویری که ایجاد می شود بسیار تاثیر گذار باشد. اما بعضی از دوربین های موبایل فلاش ندارند به همین دلیل باید با این نوع موبایل ها پشت به نور عکس بگیرید. در شرایطی که شما روبه روی نور عکاسی کنید عکس شما تاریک خواهد شد.

روشن کردن Stable Shot 

در بیشتر موارد زمانی که می خواهید عکاسی با موبایل انجام دهید لرزیدن دست شما باعث تار شدن عکس شده و عکس شما را بی کیفیت خواهد کرد. از این رو شما می توانید با روشن کردن دکمه  Stable Shot که در موارد مربوط به تنظیمات وجود دارد کاری کنید که دیگر لرزش دست در عکس گرفتن شما اثر گذار نباشد. این دکمه باعث خواهد شد در زمانی که عکاسی با موبایل انجام می دهید در صورت لرزیدن عکس گرفته نمی شود و به محض ثابت شدن دست شما عکس میگیرد.

تراز سفیدی (With Balance)

در بعضی موارد رنگ هایی که در تصویر ظاهر می شودبا رنگ هایی که در تصویر واقعی وجود دارد، فرق می کند. این امر وقتی اتفاق می افتد که در محیطی که نور در آنجا کم است عکس گرفته اید. زمانی که نور در اطراف کم باشد دوربین نمی تواند رنگ ها را به درستی بشناسد به همین دلیل است که موضوع در عکس شما تاثیر گذار است. از این رو شما باید with Balance  را در عکاسی با موبایل در نظر بگیرید.