عکاسی پرتره

یکی دیگر از شاخه های مربوط به عکاسی که  به منظور گرفتن عکس از چهره افراد استفاده می شود، عکاسی پرتره می باشد. دراین نوع از عکاسی به دلیل فاصله لنز دوربین در افراد یک فشار روانی ایجاد می شود. یعنی به شکلی که به خاطر نگرانی و استرسی که دارند، صورت خود را به شکلی مچاله و جمع می کنند. از این رو می توان برای عکاسی پرتره از لنز تله نیز استفاده نمود و یا حتی از لنز دوربین کمی فاصله گرفت. این کار می تواند بار روانی که به افراد وارد می شود را به نسبت کمتر کند. دیافراگمی که برای عکاسی پرتره استفاده می کنید در صورت امکان باید بازتر باشد تا بتوان عمق میدان دید را در این عکاسی کمتر کرد.

عکاسی پرتره

عکاسی پرتره توانسته در بین عکاسان مبتدی و همچنین حرفه ای شناخته شود و معروفیت خاصی دارد. عکاسی پرتره برای گرفتن عکس از آشنایان، خانواده و خود کسی که عکاس است نیز می باشد. افرادی که می خواهند در زمینه این نوع عکاسی مهارت خاصی پیدا کنند، باید به اصول عکاسی از جمله نورپردازی، رنگ، اصل ترکیب بندی و ... نیز توجه داشته باشد. برای اینکه بتوانید عکاسی پرتره را به بهترین نحو انجام دهید باید نکاتی را به شرح زیر رعایت نمایید:

  •  جایی که دوربین را قرار میدهید با جایی که سوژه عکس قرار دارد، باید تناسب داشته باشد.
  • به حالتی که سوژه عکس به خود میگیرد باید دقت کنید.
  • نوع لنزی که  به کار می برید.
  • باید به اصل کادربندی توجه نمایید.
  • پس زمینه عکس در عکاسی پرتره بسیار با اهمیت است.
  • اطلاعات و آگاهی لازم از سوژه عکاسی به منظور انجام این نوع عکاسی مهم است.

در گذشته نام دیگر عکاسی پرتره  (تک چهره) بود. اما به دلیل اینکه این کلمه در عکاسی معنی اشتباهی داشت و کاربرد آن برای این نوع عکاسی درست نبود آن را پرتره تغییر دادند. از این رو امروزه در بین عکاسان به این اسم شناخته شده است و تصاویری که از این نوع عکاسی می ماند بسیار خاص و منحصر به فرد می باشد. در عکاسی پرتره مهم ترین اصل نور است که می تواند جلوه و کیفیت بسیار خوبی به عکس شما بدهد. از این رو ما حالت های درست قرار گرفتن نور را برای شما در زیر شرح داده ایم.

عکاسی پرتره 

نور در عکاسی پرتره

  1. نور از جلو( روبه رو): زمانی که نور از جلو و روبه رو به صورت افراد می خورد می تواند عکسی را ایجاد کند که دارای سطحی صاف و بدون هیچ عمقی باشد.
  2. نورپردازی به شکل مایل: در این مدل از نور پردازی در عکاسی پرتره همه قسمت هایی که دارای برجستگی است نشان داده می شود اما بخشی از صورت افراد تاریکتر خواهد شد.
  3. نورپردازی مماس: با استفاده از نور مماس می توانیم کاری کنیم تا تاریکی که در نورپردازی مایل در صورت ایجاد میکند را به نصف صورت برسانیم. به شکلی که کاملا مماس شود.
  4. نورپردازی از پایین: زمانی که نور را از پایین به سوژه خود می زنیم می توانیم حالتی منحصر به فرد در صورت فرد ایجادکنیم. در این نوع نورپردازی صورت فرد وحشتناک میشود.