هنر اول تا هفتم

 در دنیا هنر رشته ها و شاخه های مختلفی از هم وجود دارد. در تمامی رشته ها و شاخه های مربوط به هنر اشخاص مختلفی هم در حال فعالیت می باشند. هر کدام از این افراد قصد دارند تا هنر خود را در میان مردم بشناسانند و به تمام دنیا شاخه هنری خود را معرفی نمایند. از این رو آثاری خاص و منحصر به فرد خلق می کنند تا قادر به نشان دادن ان به تمام دنیا شوند. می توان گفت که در دنیای هن رقابت های متعددی وجود دارد. برای هنر تعریف علمی و مناسبی تا به امروز ارائه نشده است و تنها می توان ان را امری دلی و معنوی دانست. همچنین می توان گفت که هنر اول تا هفتم باید دارای ویژگی هایی از جمله منشوری و چند معنا بودن، ایجاد قدرت تخیل و همچنین ایجاد اشتراک احساسات نیز می باشد. علاوه بر این هنر نباید به شکل تک بعدی عمل کند. ما در این مقاله قصد داریم تا هنر اول تا هفتم را در اختیار شما علاقه مندان به هنر قرار دهیم.

هنر اول تا هفتم

 معماری

معماری به عنوان هنر اول از شاخه های هنری به حساب می آید. می توان آن را نوعی سبک دانست که در آن به طراحی و ساخت و ساختمان ها می پردازند. همچنین علاوه بر این سازه های دیگر فیزیکی را می توان با هنر معماری انجام داد.

هنرهای دستی مانند مجسمه سازی ، شیشه گری و …

هنرهای دستی به عنوان هنر دوم در نظر گرفته شده است. در هنر دوم فرد هنرمند شیء را با کمک از دستان خود خلق خواهد کرد.

هنرهای ترسیمی شامل نقاشی ، خطاطی و …

هنر سوم از شاخه های هنر می باشد. در هنرهای ترسیمی افراد با به کار گیری ابزارهایی آثارهای هنری بسیاری را ثبت می نمایند.

ادبیات شامل شعر ، داستان ، فیلمنامه و…

هنر چهارم را می توان ادبیات دانست. ادبیات به جملات و سخن هایی گفته می شود که سخن هایی متفاوت از حالت عادی و به شکل والاتری می باشد. این سخن ها را مردم عادی ثبت کرده و در همه جا از آنها استفاده می کنند. این سخنان می تواند هر فردی را از خود بی خود و دگرگون نماید. ادبیات می تواند به افراد احساس های مختلفی را منتقل نماید. از جمله این حس ها می توان به غم، شادی  و یا حتی لذت نیز اشاره کرد.

هنر اول تا هفتم

 موسیقی

هنر پنجم موسیقی می باشد. نام دیگر آن در بین هنرمندان خنیا می باشد. این هنر در بر گیرنده نواختن انواع سازها است که صداهای زیبایی را خلق می کند.

 ورزش ، رقص و حرکات نمایشی

می توان ورزشَ، رقص و حرکات نمایشی  را به عنوان هنر ششم معرفی کرد. این هنر اثری است که با استفاده از حرکت های بدنی توسط هنرمند خلق می شود.

 هنرهای نمایشی مانند سینما ، تئاتر و…

هنر های نمایشی سینما، تئاتر و... نیز می تواند هنر هفتم باشد. این هنر را نمی توان به هنرهای پلاستیکی مقایسه کرد. در هنر هفتم هنرمندان در ابتدا با به کار گیری از فیزیک خود و همچنین بدن خود به هنرنمایی می پردازند و در انتها با استفاده از امکانات موجود در این شاخه هنری را خلق خواهند کرد.