عکاسی به انگلیسی

معنی عکاسی به انگلیسی " Photography " می شود. هر کدام از اصطلاحات عکاسی دارای معادل و معنی خاص خود هستند. ما در این مقاله قصد داریم تا تعدادی از پرکاربردترین اصطلاحات انگلیسی مربوط به دوربین و عکاسی را در اختیار شما قرار دهیم تا شما بتوانید به راحتی از دوربین خود استفاده کنید و عکاسی را انجام دهید.

35mm.Camera

این اصطلاح به معنی  " دوربین 35 میلیمتری " می باشد. به دوربین هایی که دارای نگاتیو 35 میلیمتری هستند معمولا دوربین های 135 گفته می  شود.

ASA

به زبان ساده این کلمه به معنای  " آ. اس . آ " است که در گذشته حساسیت فیلم را با این شاخص اندازه گیری می کردند. اما امروزه به این منظور از شاخص " ISO " نیز استفاده می شود.

Aperture

این اصطلاح برای دیافراگم نشان داده می شود که یکی از اصطلاحات اصلی عکاسی به انگلیسی می باشد. دیافراگم همان دریچه ای است که در روی لنز قرار دارد.وظیفه آن هم وارد کردن نور به دوربین به اندازه لازم می باشد.

Blur sharpness

یکی دیگر از اصطلاحات عکاسی به انگلیسی  Blur sharpness است که در لغت به معنی محو بودن تصویر و یا نقطه مقابل می باشد.

عکاسی به انگلیسی 

Brightness

این اصطلاح به معنی روشنایی تصویر است. با کم و زیاد کردن و ایجاد تغییرات در روشنایی دوربین به همان اندازه هم طیف نور تصویر شما تغیییر خواهد کرد.

Buffer

یکی دیگر از اصطلاحات عکاسی به انگلیسی Buffer است که به معنی حافظه ای کوچک و یا سریع می باشد. نوعی کارت حافظه یا منبعی برای ذخیره و ثبت کردن تصاویر است.

Burning

این اصطلاح برای تیره کردن بخش های از عکس استفاده می شود. این اصطلاح معمولا در نرم افزار ها کاربرد دارد.

Burst mode

برای تعیین کردن بیشترین سرعت و یا مقدار سرعت گرفتن عکس های زیاد در یک ثانیه از آن استفاده می شود.

Charge Coupled Device

یکی دیگر از اصطلاحات عکاسی به انگلیسی CCD می باشد که به عنوان سنسورهای دوربین های دیجیتالی عمل می کند.

Close up

این کلمه را می توان یکی از نام های عکاسی ماکرو دانست.

Color depth

برای تفکیک کردن رنگ ها در عکس از این اصطاح استفاده می شود.

Composition

این اصطلاح به معنی ترکیب بندی جزء به جزء عکس است که می تواند کادر و دیگر بخش ها را مشخص کند.

Contrast

یکی دیگر از اصطلاحات عکاسی به انگلیسی Contrast می باشد که می تواند نور و روشنایی ها را از یکدیگر متمایز نماید.

Dark room

این اصطلاح به معنی همان تاریک خانه و یا لابراتور در عکاسی می باشد. به عبارت دیگر به قسمت و محیطی که تاریک است و سر پوشیده می باشد گفته می شود. 

 عکاسی به انگلیسی

Dodge

با استفاده از "Dodge"   می توانیم بخش هایی از عکس را که می خواهیم روشن شود را در یک نرم افزار  روشن کنیم.

Exposure compaction

این اصطلاح برای نورسنجی استفاده می شود. در مواقعی که نور نیاز به اصلاح دارد. این نورسنجی به شکل غیر اتوماتیک است.

External flash

یکی دیگر از اصطاحات عکاسی به انگلیسی " External flash " می باشد که به عنوان فلاش خارجی از آن یاد می شود. این فلاش به دوربین وصل می شود.